Medieträning
Den här praktiskt inriktade utbildningen ger dig nya insikter i hur media fungerar och journalister arbetar. De här insikterna omsätter vi i praktisk träning. Vi bygger upp så kallade "case"(träningsunderlag i form av beskriven situation/problem/konflikt)tillsammans med dig och dessa ”case” utgör underlag för intervjuträningen. Vi gör videoinspelning av träningen och inspelningarna ligger sedan till grund för bedömning och utvärdering. 

Utbildningen ger dig också grundläggande kunskaper i krishantering och nycklar till kriskommunikation.

Efter genomförd utbildning erbjuder vi en kostnadsfri uppföljning på cirka 1 timme där vi diskuterar utbildningen/träningen och ger ytterligare råd och tips. Uppföljningen kan antingen ske fysiskt eller online.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete har kontakter med media, svarar på journalisters frågor och ger intervjuer där det är viktigt att företräda din organisation förtroendeingivande och professionellt.
 
Antal deltagare: 6 – 8
 
Heldagsutbildning: 9:00 – 16:30
 
Pris per deltagare: 7 400 kr exklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, videoinspelning av intervjuövningar, dokumentation, övningsunderlag och uppföljningsmöte.

 

Stockholm: Måndag 16 september, 2024

 

Göteborg:   Måndag 14 oktober, 2024

 

Malmö:        Måndag 18 november, 2024

 

Några utbildningspunkter:

 • Vad är medias uppdrag?
 • Hur arbetar media - omständigheter och villkor
 • Det viktigaste att tänka på och få med när du ger en intervju
 • Förberedelser inför en intervju
 • Hur du förstärker ett budskap och bygger upp en fungerande argumentation
 • Hur du lägger upp ett svar och förmedlar ditt budskap effektivt - att hitta "bron" och landa i en slutsats
 • Hur du bemöter invändningar, kritik och "attacker"?
 • "Reframing" - att inte automatiskt godta en frågeställning, ett perspektiv eller en beteckning - att kunna byta perspektiv
 • Krishantering - hur du  hittar en hållbar försvarsnivå och kommunicerar utifrån den
 • Att kunna "lägga korten på bordet", erkänna ett misstag eller göra en bekännelse utifrån retorikens "statuslära", utan att behöva tappa i förtroende
 • Stresshantering – att övervinna flight and fight-syndromet och med koncentrerat lugn kunna hantera en intervjusituation


Vi genomför också utbildningen som uppdragsutbildning, anpassad efter era behov och önskemål. Kontakta oss för mer information!

 

 

 

Kontakta oss på 070 240 90 98 eller klicka på knappen för att skicka intresseanmälan Klicka här