Den här praktiskt inriktade utbildningen ger dig grundläggande insikter i hur journalism och journalister fungerar och arbetar. De här insikterna omsätter vi i praktisk träning. Vi bygger upp så kallade "case" tillsammans med dig och dessa utgör underlag för intervjuträningen. Vi gör videoupptagning av träningen och inspelningarna ligger sedan till grund för bedömning och utvärdering. Vi ger utbildningen i medieträning tillsammans med en erfaren journalist.

 

Några utbildningspunkter:

 • Vad är medias uppdrag?
 • Hur arbetar media - omständigheter och villkor
 • Det viktigaste att tänka på och få med när du ger en intervju
 • Förberedelser inför en intervju
 • Hur du förstärker ett budskap och bygger upp en fungerande argumentation
 • Hur du lägger upp ett svar och förmedlar ditt budskap effektivt - att hitta "bron" och hur du landar i en slutsats
 • Hur du bemöter invändningar, kritik och "attacker"?
 • "Reframing" - att inte automatiskt godta en frågeställning, ett perspektiv eller en beteckning - att kunna byta perspektiv
 • Krishantering - hur du kan hitta en hållbar försvarsnivå
 • Att kunna "lägga korten på bordet", erkänna ett misstag eller göra en bekännelse utifrån retorikens "statuslära", utan att behöva tappa i förtroende
 • Stresshantering - att kunna övervinna flight and fight-syndromet och med koncentrerat lugn kunna hantera en intervjusituation

Läs recensionen av vår senaste öppna medieträning!

Kontakta oss på 070 240 90 98 eller klicka på knappen för mer kontaktinformation Kontakta oss