Utbildningen i retorik är företagsanpassad och vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du använder retoriska tekniker och metoder i din yrkesroll. Du kanske ger argumenterande presentationer, sitter i förhandlingar, utvecklingssamtal, jobbar i projekt eller leder en grupp medarbetare och behöver kommunicera effektiv, engagerande och övertygande.

Utbildningen varvar kortare teoretiska genomgångar med praktiska tillämpningar, både i grupp och individuellt.

Möjliga utbildningspunkter:

  • Hur vi skapar och bygger förtroende i vår kommunikation
  • Förberedelser: att finna, samla och strukturera material till vår kommunikation
  • Att värdera och använda olika slags argument - hur och när
  • Att bygga upp en övertygande argumentation med olika slags argumentstöd
  • Hur vi kan bemöta invändningar och motargument
  • Hur vi upptäcker fula knep/argumentationsfällor och desarmerar dem
  • Hur vi lägger upp ett inlägg i en förhandling, en diskussion eller en debatt
  • Hur vi utformar ett argumenterande tal med inledning, bakgrund, argumentation och avslutning
  • Tillämpningsövningar i grupp och individuellt
  • Individuella presentationer med feedback

 

 

 

Kontakta oss på 070 240 90 98 eller klicka på knappen för att skicka intresseanmälan Klicka här