Retoriken ger dig mycket god vägledning för hur du kan använda PowerPoint i dina presentationer. I den här utbildningen går vi igenom hur PowerPoint fungerar retoriskt och pedagogiskt, vilka "bilder" som passar var i din presentation och vad du ska tänka på när du utformar dem.

Du får lära dig vad du absolut bör undvika och hur du kan använda PowerPoint så att dina presentationer blir klara, tydliga, intressanta och engagerande.

Några utbildningspunkter:

  • Hur fungerar PowerPoint retoriskt i presentationer
  • Att skapa och bygga förtroende
  • Upplägg för PowerPoint-presentationer
  • PowerPoint som stöd för åhörarna - visuellt, strukturellt och som minnesstöd
  • Olika kategorier av PowerPoint-bilder - när och hur vi visar dem
  • De vanligaste misstagen och hur vi undviker "Death by PowerPoint"

Utbildningen kan ges som en kortare föreläsning, en halvdags genomgång med praktiska tillämpningar eller som en heldagsutbildning där du får hålla en förberedd PowerPoint-presentation som vi sedan går igenom och utvecklar. I hel- och halvdagsutbilningen är deltagarantalet begränsat till max 6 deltagare så att det finns tid för praktisk tillämpning och individuellt träning.

 

 

 

Kontakta oss på 070 240 90 98 eller klicka på knappen för att skicka intresseanmälan Klicka här